Člankov: 23

Stran: 1 2 3 4

Nove veščine za IT-strokovnjake

V obdobju, ki ga prepoznavamo kot informacijsko, se delovna mesta hitro spreminjajo. V naslednjem desetletju bodo tehnologije postale pomemben del večine delovnih mest, ne le na področju IT. Informatiki bodo morali podobno kot analitiki, ki ugotavljajo trende, spremljati, kam gre denar, da bodo pravočasno zaznali, katera znanja bodo potrebovali v prihodnosti. (Objavljeno v reviji MonitorPro zima 2010) Esad Jakupović , 18.2.2011

Na delovna mesta vplivajo različni trendi – mali in veliki, počasni in hitri, kratkotrajni in dolgotrajni. Ti so običajno utemeljeni na »gonilih«, kot so varčevanje s časom, zmanjšanje stroškov, povečevanje hitrosti, lažja uporaba, povečanje varnosti, zmanjšanje vpliva na okolje in podobno. V zadnjih letih najbrž najbolj vpliven trend so tehnološke inovacije. več o tem ›

Plače in službe v slovenskem IT

Ko je govora o računalništvu in informatiki, beseda zmeraj nanese na pomanjkanje ustreznega kadra. Kadroviki informatike označujejo kot deficitarni poklic, podjetja hočejo talente in si želijo več od izobraževalnih institucij, največji strokovnjaki običajno sploh nimajo ustrezne izobrazbe, a se na to požvižgajo. Kakšno pa je dejansko stanje? (objavljeno v reviji MonitorPro jesen 2010) Janez Kostanjšek, 7.1.2011

Plače in službe so zmeraj občutljiva tema. Ker je o tem veliko govora in malo podatkov, smo izvedli raziskavo (več o njej v ločenem okviru), s katero poskušamo vsaj malo razpihniti meglo iz naše Silicijeve doline in pokazati, kateri so ključni kadri in na kakšen način jih podjetja negujejo. Ampak najprej moramo »pripraviti oder«. več o tem ›

Delovna mesta v IT čez 10 let

Področje informacijske tehnologije se z leti hitro spreminja in to velja tudi za delovna mesta, ki jih potrebuje IT. Zato je smiselno, da vsakdo, ki deluje na tem področju, spremlja, kako se spreminjajo potrebe, sicer utegne biti čez čas neprijetno presenečen. Analitske družbe opozarjajo, da se bo povpraševanje po kadrih v IT v naslednjih desetih letih drastično spremenilo. Razlogi so številni, največji vpliv pa bo imel množičen prehod na model računalništva v oblaku oziroma najema storitev IT, ki bo pomembno spremenil vloge, naloge in potrebna znanja osebja IT v podjetjih. (objavljeno v reviji MonitorPro jesen 2010) Vladimir Djurdjič, 6.1.2011

Nekatera današnja delovna mesta se bodo po vsej verjetnosti povsem spremenila ali pa se bodo zamenjala in prešla od kupcev k ponudnikom storitev. To, denimo, velja za programerje in omrežne inženirje, ki bodo v bodoče našli službo pretežno pri ponudnikih storitev in vedno manj pri uporabnikih. Današnje sistemske upravitelje s poglobljenimi znanji s področja sistemov in, denimo, virtualizacije bodo zamenjali... več o tem ›

V krizi je z najboljšimi »kriza«

Informatik ni enak informatiku, tako kot podjetje ni enako podjetju, zato se zaposlovalci zavedajo pomena dobrih kadrov in jih ustrezno tudi nagradijo z višjo plačo ali katero drugo ugodnostjo. V težkih časih, ko denarja primanjkuje na vseh koncih, to postane še posebej težko. Takrat ko bi podjetja potrebovala najboljše kadre, jih tudi najtežje zadržijo. (objavljeno v reviji MonitorPro jesen 2010) Matjaž Sušnik , 5.1.2011

Zdrava kmečka logika bi narekovala, da je v časih povečevanja brezposelnosti in gospodarske krize najlažje najti primeren kader, saj je na trgu na tisoče iskalcev zaposlitve. A zdrava kmečka logika se velikokrat moti in nič drugače ni v tem primeru. Razlika med dobrim in povprečnim zaposlenim se (podobno kot v prodaji) izjemno pozna tudi na področju razvoja in vodenja projektov IT. več o tem ›

Plače informatikov v javni upravi

Plače zaposlenih v javni upravi oziroma njihova zamrznitev so zelo aktualna tema. Služba v javni upravi je v negotovih časih gotovo bolj varna, pa je tudi enako donosna? Naša raziskava je pokazala, da varnost nekaj stane, in informatiki v javnem sektorju zaslužijo manj kot kolegi v gospodarstvu. (objavljeno v reviji MonitorPro 2010) Matjaž Sušnik, 4.1.2011

Višine plač informatikov v javni upravi so, tako kot velja za vse zaposlene v javni upravi, določene s plačnimi razredi. Uvrstitev v razrede na osnovi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določajo akti o sistemizaciji delovnih mest, ki jih morajo sprejeti posamezne organizacije v javnem sektorju. Na splošno so delovna mesta med  ministrstvi in drugimi organizacijami v javnem sektorju primerljiva. več o tem ›

Portret meseca: Dimitrij Reja

Ministrstvo za promet, vodja oddelka za informatiko, univ. dipl. sociolog (smer družboslovna informatika). (objavljeno v reviji MonitorPro jesen 2010) 2.1.2011

Primer, ko je IT najbolj koristil poslovnim ciljem vaše organizacije? Nedavno uveden sistem za trenutno sporočanje in sodelovanje na podlagi Lotus Notes, Connections in Quicker nam omogoča digitalno sprejemanje, delegiranje in spremljanje nalog, kar povečuje red. več o tem ›

Stran: 1 2 3 4
RSS feed

Novice

Arhiv novic ›

Koledar dogodkov

Več dogodkov ›